Rekomendacje przy aplikowaniu na studia doktoranckie

Ponieważ mało, który z kandydatów aplikujących na studia doktoranckie ma jakiś dorobek naukowy (poza pracą magisterską) warto do składanej dokumentacji dołączyć rekomendacje. Autorem rekomendacji może być np. promotor czy recenzent pracy magisterskiej, inny pracownik naukowy, opiekun koła naukowego, pracodawca.