STRONA GŁÓWNA
OFERTA
SPECJALNOŚCI
TERMINY
CENY
UPUSTY CENOWE
BEZPŁATNE KONSULTACJE
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
PLAGIAT?
PREZENTACJE MATURALNE
BADANIA
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
GHOSTWRITING
USŁUGI INFOBROKERSKIE
TŁUMACZENIA
KOREKTA
KONTAKT

BLOG


Piszemy wzory prac zaliczeniowych (eseje, recenzje, referaty, reportaże, felietony, rozprawki, opowiadania, streszczenia, charakterystyki, opisy, sprawozdania, wywiady, prezentacje, projekty itp.), licencjackich, magisterskich, MBA, podyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych i projektów badawczych. Oferujemy konsultacje przy pisaniu artykułów naukowych do prasy specjalistycznej, referatów naukowych, raportów z badań, prezentacji. Przygotowujemy wzory prezentacji maturalnych. Pozyskujemy materiały do wszelkiego rodzaju prac naukowych.

Z naszej pomocy i konsultacji można skorzystać na każdym etapie pisania pracy - zakres naszych usług gwarantuje pomoc od początku do końca pisania pracy lub tylko na wybranym przez Klienta etapie. Pomagamy w wyborze tematu, ustaleniu problemów badawczych i hipotez, napisaniu konspektów (programów) prac doktorskich i MBA oraz planów pracy (spisów treści) prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych, dobraniu literatury. Pomagamy napisać części teoretyczne prac oraz części empiryczne - od metodologii badań i wykonania narzędzi badawczych poprzez przeprowadzenie badań, analizę zebranego materiału badawczego i wnioski z badań po zastosowanie wniosków z badań w praktyce. Gwarantujemy, że sporządzane przez nas wzory opracowań są niepowtarzalne i że spełniają one wszystkie wymogi prac naukowych.

Przygotowujemy projekty (metodologię) badań ilościowych i jakościowych. Wykonujemy narzędzia badawcze i pomiarowe. Jesteśmy profesjonalistami. Wbrew pozorom nie każdy naukowiec potrafi stworzyć dobry projekt badawczy i narzędzia badawcze. O najczęściej popełnianych błędach w metodologii i konstrukcji narzędzi badawczych można przeczytać na naszym
blogu. Więcej o badaniach.

Zamówienie jest realizowane w terminie uzgodnionym między stronami. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w terminie realizacji zlecenia wynikające z winy Klienta. Klient może kontaktować się nami telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail. W uzasadnionych przypadkach możliwe są spotkania konsultanta czy redaktora opracowania i Klienta.

Opisy bibliograficzne zgodne są z polskimi normami PN-ISO 690: 2002 (dokumenty drukowane) i PN-ISO 690-2: 1999 (dokumenty elektroniczne) lub przygotowywane są wg wytycznych zamawiającego. Nie sprzedajemy napisanych wzorów prac ani też ich części innym klientom.


Informacje zawarte na naszych stronach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 kc oraz innych właściwych przepisów prawnych. Klient dokonuje zakupu usługi a nie materiałów. Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający przepisów art.272 kk i Prawa Autorskiego oraz w sposób nie naruszający innych obowiązujących przepisów prawnych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, projektów, analiz i wszystkich innych materiałów po zakupie usługi.