STRONA GŁÓWNA
OFERTA
SPECJALNOŚCI
TERMINY
CENY
UPUSTY CENOWE
BEZPŁATNE KONSULTACJE
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
PLAGIAT?
PREZENTACJE MATURALNE
BADANIA
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
GHOSTWRITING
USŁUGI INFOBROKERSKIE
TŁUMACZENIA
KOREKTA
KONTAKT

BLOG


Nie piszemy plagiatów - każdy Klient przed zapłaceniem nam za wzór otrzymuje od nas "próbkę pracy" - napisany tekst z usuniętymi fragmentami oraz wykaz literatury wykorzystanej do napisania opracowania. Otrzymany tekst można wrzucić do dowolnej wyszukiwarki (np. google.pl, netsprint.pl) - w podobny sposób działają systemy antyplagiatowe sprawdzając czy dana praca nie zawiera tekstów zamieszczonych na stronach internetowych. Na życzenie Klienta opracowanie może zostać sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym za dodatkową opłatą pobieraną przez serwis plagiat.pl.

Przed rozpoczęciem konsultacji dotyczących prac doktorskich i habilitacyjnych sprawdzamy w bazie opracowań naukowych czy dany problem badawczy nie został już opisany w formie pracy doktorskiej, habilitacyjnej czy projektu badawczego. Jeśli pracujemy na konspekcie pracy doktorskiej lub habilitacyjnej przygotowanym przez Klienta i dostrzegamy jakąś zbieżność z inną rozprawą. publikacją lub projektem badawczym sugerujemy zmianę założeń rozprawy lub/i problemów badawczych. Jeśli Klient nie wyraża na to zgody a my uważamy, że rozprawa może zastać uznana za plagiat nie podejmujemy współpracy.

Pisane przez nas wzory opracowań są unikatowe, zawierają rzetelne przypisy i stosowne oznaczenia fragmentów cytowanych dosłownie.