STRONA GŁÓWNA
OFERTA
SPECJALNOŚCI
TERMINY
CENY
UPUSTY CENOWE
BEZPŁATNE KONSULTACJE
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
PLAGIAT?
PREZENTACJE MATURALNE
BADANIA
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
GHOSTWRITING
USŁUGI INFOBROKERSKIE
TŁUMACZENIA
KOREKTA
KONTAKT

BLOG


Pomagamy przygotować prezentacje maturalne z języka polskiego na każdy wskazany temat. Czas realizacji do 5 dni. Możliwe są terminy ekspresowe - do 48 godzin.

Przygotowywane przez nas wzory prezentacji zawierają:

Konspekt
Bibliografię
  • Literaturę podmiotu
  • Literaturę przedmiotu

Ramowy plan wypowiedzi (1 strona A4)
Treść prezentacji

  • Tekst wystąpienia (5 - 10 stron A4)*

Prezentację multimedialną

  • Prezentację przygotowaną w programie PowerPoint, z nieszablonową, autorską, indywidualnie przygotowaną do danej pracy grafiką.
  • W przypadku prezentacji zawierającej np. fragmenty sztuki teatralnej, wywiadów, własnych filmów itp. przygotowujemy prezentacje na płytach CD lub DVD

Materiały pomocnicze

  • Kartkę z cytatami
  • Na życzenie możemy opracować przykładowe odpowiedzi na uniwersalne pytania do tematu i do bibliografii, które mogą zostać zadane podczas egzaminu.

* Maturalny egzamin ustny z języka polskiego trwa około 25 minut, z czego prezentacja około 15 minut a rozmowa z członkami komisji około 10 minut. Wypowiedź nie może przekroczyć wyznaczonego czasu, ponieważ komisja może przerwać egzamin. Ponieważ każdy wypowiada się w innym tempie, przed przystąpieniem do opracowania wzoru prezentacji ustalmy, czy prezentacja powinna zwierać jedynie niezbędne minimum, aby zdający nie przekroczył czasu wyznaczonego na prezentację czy też można bardziej pogłębić jej treść. W przypadku, gdy osoba zdająca wyczerpała temat komisja może odstąpić od zadawania pytań. Pytania mogą dotyczyć tylko treści przedstawionych w prezentacji. Za część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego można otrzymać 20 punktów, z czego 5 za prezentację, 7 za rozmowę i 8 za język wypowiedzi podczas całego egzaminu.

Bezpłatne konsultacje: udzielamy telefonicznie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące przygotowanej prezentacji oraz pomagamy przygotować się do prezentacji. Można do nas dzwonić tyle razy ile jest to konieczne.
Program lojalnościowy: nagradzamy za plecenie nas innym osobom. Jeśli polecisz nas innej osobie a ta osoba złoży u nas zamówienie na opracowanie uzyskasz zniżkę 10%.